DERS 34: KOZMOLOJİ

Home PageIndexPreviousNext

Ders Konuları


Genişleyen Evren


Hubble Yasası

Plot illustrating Hubble's law.

Uzaklık ve Kırmızıya Kayma


Kozmoloji


Büyük Ölçekli Yapılar


Kozmolojik Kural

Evren bilimciler, kozmolojik temel olarak iki varsayım yaparlar:
  1. Evren homojendir (türdeş).
  2. Evren izotropiktir.
Not: Bu varsayımlar ham veriye ve kuramsal görüşe dayanır. 

Evrenin Merkezi Bulunmaz!


Olbers Paradoksu


Evrenin yaşı


Nasıl Görünür

Radial illustration of Hubble's law

Yaş (devam..)


Big Bang (Büyük Patlama)

Galaksilerin şimdiki konumları ve hızları, BIG BANG olarak bilinen,başlangıçtaki ani ve şiddetli bir akımın sonucudur. BIG BANG: belirtir.


BIG BANG Nedir?


Geçmiş Zamana Bakış


Geçmişe bakış (Ho=75 km/sn/Mpc)

z
v/c
Geri tarih(109 yıl)
Uzaklık (Mpc)
0.1
0.095 
1.24
380 
0.25
0.22 
2.87
880 
0.5
0.385 
5.02
1540 
1.0
0.60 
7.82
2399 
2.0
0.80 
10.4
3190 
5.0
0.946 
12.3
3773 
sonsuz
1.0 
13.0
3988 


Evren ne olacak?

Vectors of high velocity single shot spacecraft.

Velocity vectors of low velocity spacecraft.


Evrenin Evrimi

Distance vs. time for unbound, critical, and bound universe models.

Home PageIndexPreviousNext